Dușuri

Hidroizolare
și design.

DRENARE PĂTRATĂ ASCUNSĂ.

Gură de scurgere ascunsă sub piesa ceramică SUMI LEVEL. Primește apa dinspre patru pante și o evacuează prin rosturile perimetrale ale piesei ceramice, până ajunge la baza LEVEL și la rigolă. Caracteristicile sunt identice cu cele ale DUȘULUI LEVEL, cu excepția dimensiunilor mai mici și a faptului că este încadrat într-un duș cu pante.

APLICAȚII:

DRENARE PĂTRATĂ ASCUNSĂ.